Periodo 2.023
Sancion 10-11-2023
Promulgacion 15-11-2023
Ordenanza 175/2023
Descripción corta DESAFECTACION SR. JORGE EYO VILLA AYELEN PARCEL 353- SECTOR 3 - CIRC. 2
Categoria ORDENAMIENTO URBANO
Estado Promulgada
Expte
Desc Anxo
Observaciones DESAFECTACION SR. JORGE EYO VILLA AYELEN PARCEL 353- SECTOR 3 - CIRC. 2